Wsparcie w budowie Polskiego przełomu Motoryzacyjnego!

Kiedy zostałem zaproszony przez prof. Zbigniewa Sadlaka (wynalazca PSG i AKS) do wsparcia biznesowego w tak niezwykle fascynującym projekcie jakim jest budowa Polskiego Silnika oraz globalna promocja produktu, bez chwili zawahania zgodziłem się podjąć to wyzwanie.

O projekcie:

AKS (Aktywna Komora Spalania) to innowacyjna struktura silnika tłokowego, która przełamuje ograniczenia sprawności według drugiej zasady termodynamiki i idealnej hipotetycznej maszyny cieplnej Carnota z 1824r.

Moja rola:

W projekcie jestem odpowiedzialny za biznesowy aspekt przedsięwzięcia. W skład działań wchodzą m.in: angaż inwestorów w produkcję PSG i AKS tj. 10mln euro, kontakt oraz negocjacje z decydentami koncernów Tesla, BMW, Audi, VW, Toyota, Mazda, Honda, Fiat, oraz za wdrażanie działań wspierających marketing projektu AKS tj.: Współpraca z ADAC (klub automobilowy z Niemiec), Współdziałanie z GROW w Brukseli ze wsparciem Rady Europejskiej, Inicjowanie badań AKS w Stanach Zjednoczonych, Współpraca z Politechniką w Ingolstad, Udział w miedzynarodowych konferencjach, za nami Wiener Motorensymposium kwiecień 2020.

Partnerzy naukowi:

Still Flow  © 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Do następnego spotkania klubu rozwoju biznesu pozostało:

[timer-countdown]